Drodzy Klienci

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi usługami i tym samym oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem , który jasno określa zasady rezerwacji i korzystania z naszych usług oraz usprawni pracę naszego salonu.

 

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r. do odwołania.

 

REGULAMIN DOTYK URODY CENTRUM KOSMETYKI ESTETYCZNEJ w Jaworzu

 

 1. Salon oferuje usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej jak i estetycznej, makijaż permanentny, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych, a także szkolenia. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz na stronie www.dotykurody.pl
 2. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
 3. Wszystkie usługi świadczone w Dotyku Urody mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez nasz personel nie są poradami lekarskimi
 4. Za usługi świadczone w Gabinecie płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto oraz w systemie MediRaty. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 5. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Na terenie salonu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe, wnoszące alkohol lub jakiekolwiek substancje odurzające. O opuszczenie salonu mogą być poproszone osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.
 6. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta bez nadzoru, w szczególności w szatni lub recepcji. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Dotyku Urody.
 7. Zakup zaproszenia lub rezerwacja zabiegu łączy się z akceptacją niniejszego regulaminu i nie wymaga pisemnego potwierdzenia.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Dotyku Urody są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

 

§ 1. Godziny otwarcia

 

 1. Dotyk Urody czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00. W wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy cały personel jest na wyjazdowym szkoleniu lub organizowane są eventy poza siedzibą salonu mogą zostać skrócone godz. otwarcia lub salon może być zamknięty o czym zawsze wcześniej poinformujemy.
 2. W niedzielę Dotyk Urody jest nieczynny. Dopuszcza się możliwość wykonania zabiegu w niedzielę lub święta za dodatkową opłatą plus 100 % tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z właścicielem salonu.

 

§ 2. Umawianie na wizyty

 

 1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich, jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie Państwa życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 2. Zabiegi potwierdzane są dwukrotnie:
  1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie wizytówki zabiegowej z rozpisanym planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia usługi, które mają być wykonane;
  2. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo z naszego systemu wiadomość SMS na 24 godz. przed zabiegiem. Jeśli po otrzymaniu wiadomości sms z przypomnieniem wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę. Można to zrobić poprzez SMS zwrotny z informacją na nr podany w wiadomości o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Bardzo to szanujemy i doceniamy.
 3. Klient umawiający się na zabieg stylizacji, a więc zabiegu który jest czasochłonny lub pakietu zabiegów, które zajmują nam kilka godzin pracy proszone są w celu potwierdzenia wizyty do wpłaty zadatku w kwocie 30 % wartości zarezerwowanych zabiegów na konto Dotyku Urody do max. 3 dni od dnia dokonania rezerwacji terminu. Do makijażu permanentnego obowiązuje osobny regulamin rezerwacji, z którym prosimy się zapoznać.
 4. W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko, datę i rodzaj zabiegu.
 5. Nie dokonanie wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem terminu i udostepnienie go osobom z listy rezerwowej. W przypadku rezerwacji terminów z dnia na dzień Klient zobowiązany jest przesłać mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. potwierdzenia wpłaty zadatku.
 6. Klient może zmienić datę wykonania w/w usług , odwołania ich w całości lub części na min 2 dni przed zarezerwowanym terminem. W innym wypadku zadatek przepada.
 7. Dane do przelewu:
  1. Dotyk Urody Marta Wawrzyczek, Ul. Wapienicka 68, 43-384 Jaworze, nr konta 23 1050 1070 1000 0090 7795 2472

 

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

 

W Dotyku Urody obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny i prosimy o punktualność.

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach i przy niektórych zabiegach dopuszczalne jest spóźnienie Klienta na zabieg, bez konsekwencji jego skrócenia (maksymalnie 15 minut). Spóźnienie powyżej 15 minut skutkują skróceniem zabiegu o czas spóźnienia (koszt takiego skróconego zabiegu to 100 % ceny) lub odmową wykonania zabiegu. Spóźnienie się klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować niezwłocznie telefonicznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach pracownik Dotyku Urody może mieć opóźnienie w zabiegach i może się to wiązać z oczekiwaniem Klienta w poczekalni. Prosimy pamiętać, że pracujemy na żywym człowieku i pewne nieplanowane zdarzenia losowe (zaczerwienienie, nadwrażliwość i inne) mogą zaistnieć podczas prawidłowo planowanych czasowo zabiegów. Prosimy o zrozumienie. O dłuższych opóźnieniach zawsze staramy się wcześniej Państwa powiadomić.
 3. Personel Dotyku Urody zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w sytuacjach losowych, niezależnych od firmy.

 

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Dotyku Urody, nie później niż do dnia poprzedzającego planowaną wizytę. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolnioną godzinę, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O rezygnacji z zabiegu lub chęci przełożenia go na inny termin prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
 3. Osoby, które nie szanują naszej pracy, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Kilkukrotne niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje odmówieniem wykonania usług w Dotyku Urody
 4. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi min 24 godz wcześniej przed planowaną wizytą o tym fakcie recepcji Dotyku Urody, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie lub zostanie mu odmówiona możliwość rezerwacji kolejnych terminów
 5. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Dotyku Urody max do 3 dni od daty rezerwacji.
 6. W przypadku rezerwacji zabiegu i zamiany jego na inny dużo krótszy zabieg i nie poinformowanie o tym dzień wcześniej personelu Dotyku Urody, skutkuje naliczeniem opłaty 50 % ceny za nie wykonany zabieg. To samo dotyczy kilku zabiegów umówionych w jednym terminie jeden po drugim, zajmującym personelowi kilka godzin pracy i nie poinformowanie obsługi salonu na dzień przez zaplanowaną wizytą o rezygnacji z części zabiegów. Rezerwujemy dla Państwa swój czas pracy i rezygnacja w ostatniej chwili pozbawia nas możliwości zarobku. Prosimy o szacunek do naszej pracy.

 

§ 5. Zabiegi

 

 1. Klient, umawiając się na zabieg, zobowiązany jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegał wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o:
  1. o chorobach serca,
  2. o używaniu rozrusznika serca,
  3. o chorobach nowotworowych
  4. o alergiach
  5. o stanach zapalanych w fazie ostrej,
  6. o przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
  7. o ciąży lub okresie połogowym,
  8. o posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
  9. o przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
  10. o oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej
  11. ciągłości tkanek ciała
  12. o zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami
 5. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 6. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w Dotyku Urody równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w Dotyku Urody . Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 7. W trosce o dobro i zdrowie naszych klientów prosimy o przedstawienie zgody lekarza prowadzącego na wykonywanie zabiegów w przypadku, gdy klient cierpi na choroby przewlekłe oraz inne.
 8. Personel Dotyku Urody zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, w przypadku nie wypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – Klient ponosi pełną odpłatność za zarezerwowany zabieg.
 9. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, igły,ręczniki, waciki, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 10. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania. Pracownik nie ma natomiast obowiązku zdradzania szczegółów zabiegu (techniki i know-how poznanego na szkoleniach), które nie mają wpływu na bezpieczeństwo czy ewentualne skutki zabiegu.

 

§ 6. Pakiety zabiegowe (zabiegi w serii)

 

 1. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.
 2. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
 3. Przy wykupie serii masaży/zabiegów obowiązuje opłata „z góry".
 4. Promocje nie łączą się.
 5. W razie rezygnacji z wizyty z pakietu należy powiadomić obsługę Dotyku Urody nie później niż dzień poprzedzający planowaną wizytę.
 6. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem wizyta z pakietu jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

 

§ 7. Strefa ciszy

 

 1. Recepcja. Można wykonywać tu ciche rozmowy telefoniczne.
 2. Gabinety. Prosimy o niekorzystanie z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu pracowników salonu. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem.

 

§ 8. Wizyty w towarzystwie

 

 1. Na terenie Dotyku Urody obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Dotyk Urody nie ponosi odpowiedzialności za życie lub uszczerbek na zdrowiu przebywającego w salonie dziecka. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

 

§ 9. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 

 1. Dotyk Urody działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Dotyk Urody zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm)
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu, jeśli tego umówiony zabieg wymaga.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych poprzez wiadomość sms lub maila to będą one doręczane.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi zapisujemy w kartotece zabiegowej i są one strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 5. Formami kontaktu z naszym salonem są:
  1. numer telefonu 668 68 70 70
  2. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Dotyk-Urody-Centrum-Kosmetyki-Estetycznej-185210981668390/?ref=settings
 6. Staramy się odbierać telefony od Was w trakcie dzwonienia. W przypadku nie odebrania telefonu zawsze oddzwaniamy możliwie jak najszybciej. Na wiadomości mailowe i na Messenger'e również staramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

§ 10. Zaproszenia (vouchery)

 

 1. Zaproszenia dostępne w Dotyku Urody są wydawane na okres z terminem realizacji trzy miesiące i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 2. Do Zaproszeń obowiązuje osobny szczegółowy regulamin.

 

§ 11. Reklamacje

 

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie obsługi Dotyku Urody, abyśmy mogli wyjaśnić sytuację.
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usług na najwyższym poziomie.
 3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
 4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 3 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
 6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
 7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12. Lista rezerwowa

 

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali recepcję Dotyku Urody o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

 

§ 13. Standard obsługi

 

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Dotyku Urody zapewniamy obsługę na najlepszym poziomie. Zapewniamy:
  1. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
  2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
  3. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
  4. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
  5. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
  6. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
  7. ogrzewane pomieszczenia, podgrzewane fotele zabiegowe;
  8. klimatyzowane pomieszczenia latem,
  9. komfortowe, przestronne i intymne pokoje zabiegowe,
  10. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, raty, karta płatnicza,
  11. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
  12. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – w miarę możliwości.

 

§ 14. Zmiany w Regulaminie

 

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Pragniesz sprawić niespodziankę swoim bliskim?

kup bon podarunkowy

Wykupienie zaproszenia do Dotyku Urody może być najwspanialszym pomysłem na zrobienie wyjątkowego prezentu, który uszczęśliwi każdego obdarowanego.

Zamów
dotyk urody bon podarunkowy

Newsletter

Nowosci wprost u Ciebie

Zostaw nam swój adres email, a my dostarczymy Ci informacje o wszystkich
najważniejszych nowościach i zmianach w naszym salonie.