Pedicure żelowy

Bez wzglę­du na to, gdzie Cię no­gi po­nio­są... sta­wiaj pew­ne kro­ki zdro­wy­mi i za­dba­ny­mi sto­pa­mi.
Otocz je szcze­gól­ną tro­ską i się­gnij po za­bie­gi, za­pew­nia­ją­ce kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję.

 

Pedicure żelowy to zabieg polegający na modelowaniu płytki paznokcia żelem światłoutwardzalnym.

Paznokcie mogą zostać pokryte żelem z zachowaniem ich długości lub z przedłużeniem ich na szablonie.

Dzięki tej metodzie można uzyskać idealną długość i kształt paznokci.

Schemat zabiegu:

- opracowanie płytki paznokcia,

- usunięcie narastających skórek,

- frezowanie podeszwy stopy,

- żelowanie paznokci stóp,

- peeling stóp

- przemasowanie stóp  odżywczym kremem na wykończenie zabiegu